首页 社会内容详情
手机新2管理端:Đến 2030, Bình Phước giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 133.000 người

手机新2管理端:Đến 2030, Bình Phước giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội khoảng 133.000 người

分类:社会

标签: # Top Tài xỉu online

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

哈希牛牛www.hx198.vip)采用波场区块链高度哈希值作为统计数据,游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性,开放单双哈希、幸运哈希、哈希定位胆、哈希牛牛等游戏。

Mục tiêu chung của đề án là phát triển nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; có chất lượng môi trường sống tốt, bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - doanh nghiệp - người lao động. Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội, thiết chế văn hóa tại các khu nhà ở xã hội.

Đề án đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho khoảng 44.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng (chiếm khoảng 44% so với tng nhu cu v nhà  cho các nhóm đối tượng). Trong đó: khoảng 40.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân và 4.000 người thuộc các nhóm còn lại. 

Định hướng đến năm 2030, giải quyết nhu cnhà ở xã hội cho khoảng 133.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng (chiếm khoảng 85% so với tng nhu cu). Trong đó, có 123.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân và 10.000 người thuộc các nhóm còn lại.


,

手机新2管理端www.hg108.vip)实时更新发布最新最快最有效的手机新2管理端网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。

,

Về nhu cầu diện tích đất nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2025: Tổng nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh là 55,59 ha. Cụ thể: Đồng Xoài 2,67 ha; Chơn Thành 16,07 ha; Đồng Phú 14,11 ha; Hớn Quản 5,52 ha; Phú Riềng 1,83 ha; Bù Đăng 0,55 ha; Bù Gia Mập 0,97 ha; Bình Long 2,02 ha; Bù Đốp 0,70 ha; Lộc Ninh 9,41 ha; Phước Long 1,75 ha.

Định hướng đến năm 2030, tổng nhu cầu diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh là khoảng 173 ha. Trong đó: Đồng Xoài 5,09 ha; Chơn Thành 37,87 ha; Đồng Phú 55,87 ha; Hớn Quản 17,37 ha; Phú Riềng 11,03 ha; Bù Đăng 7,28 ha; Bù Gia Mập 3,14 ha; Bình Long 11,51 ha; Bù Đốp 2,77 ha; Lộc Ninh 18,12 ha; Phước Long 3,15 ha.

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Làm tốt công tác quy hoạch nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho công nhân. Rà soát, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút nhà đầu tư tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê; tăng cường công tác xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội; khuyến khích các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Bố trí quỹ đất phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội tại các khu, cụm công nghiệp.

Xem Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại đây

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论